|      |   Despre noi   |   Scan the sky
Coș   |    Cont utilizator   |    Contact

Politica de confidențialitate și cookies INJOY

Versiune actualizată la data de: 03.03.2021

1. INTRODUCERE

Acest site este operat de STAR JOYRIDE SRL (denumit în prezentul document “INJOY” “site-ul injoy.ro”), o societate cu răspundere limitată, care este organizată și funcționează în conformitate cu legile din România, persoană juridică română, cu sediul social situat București, Sectorul 1, str. Diaconu Coresi, nr. 53 – ROMÂNIA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1016/2016, având cod unic de înregistrare 35516005, EUID: ROONRC.J40/1016/2016, număr de telefon de contact +40 723 333 773 și adresă de e-mail de contact: info@injoy.ro

Prezentul document stabilește ce date prelucrăm de la Utilizator/Cumpărător, cu ce scop le prelucrăm, cum le prelucrăm, pe ce durată le stocăm și care sunt drepturile dvs. în legătură cu datele dvs. cu caracter personal.

Puteți determina momentul când “Politica de confidențialitate” a fost ultima data actualizată sau modificată, prin citirea mențiunii situata sub titlul “Politica de confidențialitate INJOY.RO”, mențiune denumita “actualizată la data de ….”

În măsura în care exista un conflict între acești “Termeni și Condiții INJOY.RO” și alte Politici prezentate pe site, Politicile suplimentare și speciale vor prevala.

Prezenții “Termenii și Condiții” se aplică pe prezentul site deținute și / sau operate de INJOY, incluzând însă fără a se limita la site-ul pe care sunt postate Politicile de site, precum și pe versiunile mobile ale acestora, rețele de socializare și aplicații (numite în mod colectiv, “Site-ul”).

2. DEFINIȚIILE TERMENILOR UTILIZAȚI

În cuprinsul Termenilor și condițiilor, noțiunile de mai jos vor avea următoarea semnificație:

COMUNICARE COMERCIALA = orice formă de comunicare destinatã sã promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema INJOY nu constituie prin ele însele comunicări comerciale următoarele: informațiile permițând accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special pe nume de domeniu sau o adresă de postã electronicã, comunicările legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori mărcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un terț independent față de persoana în cauză, mai ales atunci când sunt realizate cu titlu gratuit; 

COOKIE = însemnă un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online – telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează site-ul folosit în scopul de a asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și site-uri;

CUMPĂRĂTOR = poate fi orice persoană fizică care are capacitatea juridică de a contracta  și care face o achiziție de pe site-ul injoy.ro (indiferent dacă își creează un cont pe siteul injoy.ro sau nu) sau persoana juridica sau orice entitate juridica care face o achiziție de pe site-ul injoy.ro

CONSIMȚĂMÂNT = înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

CONT = este funcționalitatea creată în site, formata dintr-o adresa de e-mail și o parola introduse de utilizator, care permite acestuia transmiterea unei comenzi de produs, salvarea unor produse ca favorite și care conține informații despre Cumpărător, istoricul Cumpărătorului în Site-ul injoy.ro (Comenzi, facturi fiscale, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura ca toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

COMANDA = acțiunea Cumpărătorului pe site-ul injoy.ro de a transmite Vânzătorului intenția sa de a achiziționa unul sau mai multe bunuri de pe site-ul injoy.ro, acțiunea fiind urmată de emiterea automată a unui document electronic.

CONTRACT = reprezintă contractul la distanță încheiat intre Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultana a Vânzătorului și a Cumpărătorului, ca urmare a comenzii de produse și/sau servicii plasate și achitate de Cumpărător și confirmate de Vânzător.

COȘUL MEU = este funcționalitatea creată în site și pusă la dispoziția Cumpărătorului/Utilizatorului sa adauge produse pe care dorește sa le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior. Utilizator / Cumpărătorul înțelege că, doar prin adăugarea de produse în coș, această acțiune nu semnifică o rezervare a produselor, sens în care, până la plasarea efectivă a comenzii și achitarea efectivă a produsului, produsul poate fi achiziționat de un alt Utilizator / Cumpărător.

DATE CU CARACTER PERSONAL = înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

LINK = înseamnă o referință, legătură, element de navigație într-un document electronic către alte părți ale aceluiași document, alte documente sau secțiuni din alte documente, spre care un utilizator este trimis atunci când accesează elementul de navigație;

NEWSLETTER = înseamnă un buletin periodic comunicat de către INJOY utilizatorilor săi care și-au exprimat în mod expres consimțământul pentru a primi astfel de comunicări, și care cuprinde știri, informații despre activitățile, proiectele, noutățile precum și serviciile furnizate de INJOY, destinate utilizatorilor săi; 

OPERATOR DE DATE (OPERATOR) = înseamnă STAR JOYRIDE SRL (denumit în prezentul document “INJOY” “site-ul injoy.ro”), o societate cu răspundere limitată, care este organizată și funcționează în conformitate cu legile din România, persoană juridică română, cu sediul social situat București, Sectorul 1, str. Diaconu Coresi, nr. 53 – ROMÂNIA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1016/2016, având cod unic de înregistrare 35516005, EUID: ROONRC.J40/1016/2016, număr de telefon de contact +40 723 333 773 și adresă de e-mail de contact: info@injoy.ro

PERSOANĂ VIZATĂ = înseamnă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către noi în calitate de operator, ca de exemplu clienți, potențiali clienți sau vizitatori ai site-ului.

PRELUCRAREA DATELOR = înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

PRODUSE = înseamnă bunurile care pot fi achiziționate de pe site-ul injoy.ro, respectiv uleiuri esențiale și alte produse de îngrijire marca DoterraÒ, produse personalizate realizate de INJOY (spre exemplu: tablouri tip canva (poster) cu harta cerului la momentul nașterii clientului sau la alte momente în timp indicate de client, produse handmade ( produse lucrate manual, cum ar fi, spre exemplu: bijuterii, obiecte din ceramică, piese de îmbrăcăminte cu tematică astrologică), produse descărcabile / digitale (sub formă de text, video sau alte forme)

REGULAMENTUL GDPR = înseamnă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

SECȚIUNE = înseamnă o secțiune de pe site-ul injoy.ro

SERVICII = înseamnă serviciile oferite de site-ul injoy.ro constau în profile astrologice personalizate, efectuate numai la solicitarea clientului/cumpărătorului.

SPAM = înseamnă orice comunicare comerciala nesolicitată interzisa de lege, atâta timp cât nu există acordul explicit al destinatarului (utilizatorului). Injoy.ro nu încurajează SPAM-ul și nu va proceda la asemenea comunicări către utilizatorii săi;

SPECIFICAȚII = toate caracteristicile unui produs/serviciu publicat pe site-ul injoy.ro, inclusiv prețul acestuia 

TRANZACȚIE = încasarea sumei de bani de către Vânzător (INJOY) de la Client/Cumpărător, în urma achiziției realizate de către Cumpărător de pe site-ul injoy.ro, prin utilizarea serviciilor / platformelor de plată, indiferent de modalitatea de livrare.

UTILIZATOR = este orice persoana fizica (care acționează în nume propriu sau în calitate de reprezentant legal al unei entități juridice) care navighează pe site și vizualizează conținutul de pe acesta fără a fi necesara o înregistrare cu un nume de cont și parola; 

3. CINE ESTE OPERATORUL CARE PRELUCREAZĂ DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Conform legislației în vigoare, societatea STAR JOYRIDE SRL (denumit în prezentul document “INJOY” “site-ul injoy.ro”), o societate cu răspundere limitată, care este organizată și funcționează în conformitate cu legile din România, persoană juridică română, cu sediul social situat București, Sectorul 1, str. Diaconu Coresi, nr. 53 – ROMÂNIA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1016/2016, având cod unic de înregistrare 35516005, EUID: ROONRC.J40/1016/2016, număr de telefon de contact +40 723 333 773 și adresă de e-mail de contact info@injoy.ro este operator de date cu caracter personal.

4. CARE ESTE CALITATEA DVS. ÎN TEMEIUL PREZENTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE?

Conform legislației în vigoare, orice persoană fizică care utilizează site-ul injoy.ro, care comandă produsele sau servicii de pe site-ul injoy.ro, orice persoană fizică care acționează în calitate de reprezentant legal al unei entități juridice, orice persoană care se abonează al newsletter-ul INJOY, precum și orice persoană fizică care interacționează cu site-ul injoy.ro este considerată o persoană vizată.

5. ÎN CE SCOP VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

În funcție de funcționalitățile de care doriți să beneficiați, va trebui să prelucrăm anumite date personale, care, în general, vor fi după caz următoarele:

 1. datele de identificare (de exemplu, numele, prenumele, limba și țara din care interacționați cu noi, informațiile de contact etc);
 • date personale necesare pentru pregătirea profilului astrologic personalizat (de exemplu: data nașterii, locul nașterii, ora nașterii etc.), date necesare calculelor astrologice, numerologice;
 • informații economice și de tranzacționare (de exemplu, informațiile privind plățile sau pe cele privind cardul bancar, informații despre achiziții, comenzi, returnări etc.);
 • datele privind conectarea, geolocalizarea și navigația (în cazul în care interacționați cu noi, de exemplu, de pe telefonul mobil);
 • informații comerciale (de exemplu, dacă sunteți abonat la newsletter-ul nostru);
 • date privind gusturile și preferințele dvs.

O parte majoritară a acestor informații pe care le colectăm de la dvs. sunt colectate în mod direct de INJOY, însă o parte mică din datele prelucrate sunt prelucrate de terțe părți, colaboratori INJOY  (spre exemplu, informațiile de plată care sunt stocate de procesatorii de plată și/sau platformele de plată, sens în care INJOY nu are acces la aceste informații)

Când vă solicităm să completați datele cu caracter personal pentru a vă oferi acces la anumite funcționalități sau servicii ale site-ului, vom marca unele câmpuri ca fiind obligatorii, deoarece acestea sunt informații de care avem nevoie pentru a vă putea furniza serviciul sau pentru a vă oferi acces la funcționalitatea respectivă.

Vă rugăm rețineți că, dacă decideți să nu ne furnizați aceste informații, este posibil să nu puteți finaliza înregistrarea dvs. ca utilizator sau să nu puteți beneficia de aceste funcționalități.

În aceste cazuri, vom procesa datele dvs. numai atunci când acest lucru este relevant pentru caracteristica sau serviciul respectiv, așa cum se menționează în această Politică de confidențialitate și cookies.

În funcție de modul în care interacționați cu site-ul nostru, vă vom prelucra datele personale în următoarele scopuri:

SCOPUL PRELUCRĂRII

1. Pentru a vă crea un cont pe site-ul injoy.ro

În cazul în care doriți să vă creați un cont pe site-ul injoy.ro trebuie să vă prelucrăm datele pentru a vă identifica ca utilizator al acestuia și pentru a vă oferi acces la diferitele sale funcționalități, produse / servicii disponibile pentru dvs. ca utilizator înregistrat.

2. Pentru pregătirea profilului astrologic personalizat (date necesare calculelor astrologice, numerologice) – pentru onorarea contractului încheiat cu INJOY privind furnizarea unui astfel de raport

În cazul în care ați comandat un astfel de profil astrologic personalizat sau raport astrologic, avem nevoie de datele personale pe care vi le solicităm punctual și numai pentru onorarea acestui serviciu. Aceste date nu vor fi utilizate în nici un alt scop.

3. Pentru încheierea, executarea și îndeplinirea contractului de vânzare de produse încheiat cu INJOY, emiterea de facturi către Cumpărător, pentru respectarea legislației din România

În cazul în care veți face achiziții de produse de pe site-ul injoy.ro, vă prelucrăm datele pentru:

Pentru a vă contacta în legătură cu actualizările sau comunicările informative referitoare la funcționalitățile, produsele contractate.

Pentru gestionarea plăților pentru produsele cumpărate de dvs., indiferent de mijlocul de plată utilizat.

În cazul în care, la cumpărarea oricărui produs optați pentru activarea funcționalității de salvare a datelor cardului dvs. pentru cumpărături viitoare (acolo unde această caracteristică este disponibilă), este necesar să prelucrăm datele indicate pentru activarea și dezvoltarea funcționalității respective.

Consimțământul pentru activarea acestei funcționalități permite ca datele dvs. pentru plată să se completeze automat pentru achizițiile viitoare, astfel încât să nu fie necesar să le reintroduceți la fiecare nouă achiziție și vor fi considerate valide și valabile pentru achizițiile ulterioare.

Puteți să modificați sau să ștergeți cardurile dvs. în orice moment.

Pentru activarea mecanismelor necesare cu scopul de a preveni și a detecta cazurile de utilizare neautorizată a Platformei (de exemplu, în timpul procesului de cumpărare și returnare, precum și potențiala fraudă comisă împotriva dvs. și/sau împotriva noastră.

Dacă apreciem că tranzacția ar putea fi frauduloasă sau dacă detectăm un comportament anormal, care indică o tentativă de utilizare frauduloasă a caracteristicilor, produselor sau serviciilor noastre, această prelucrare poate avea consecințe ca blocarea tranzacției sau ștergerea contului dvs. de utilizator.

Pentru gestionarea posibilelor schimburi sau returnări după ce ați achiziționat produse de pe injoy.ro și pentru gestionarea cererilor de informații privind produsele. În scopul facturării și pentru a vă pune la dispoziție facturile aferente achizițiilor pe care le-ați efectuat.

4. Pentru a răspunde cererilor primite din partea utilizatorilor la adresa de e-mail de contact a INJOY

Prelucrăm numai datele personale strict necesare pentru a gestiona sau a rezolva fiecare cerere.

5. În scopuri de marketing

Pentru personalizarea serviciilor/produselor pe care vi le oferim și pentru a ne permite să vă facem recomandări pe baza interacțiunilor dvs. cu INJOY pe site-ul injoy.ro și a unei analize a profilului de utilizator (de exemplu, pe baza istoricului dvs. de cumpărare și navigare).

Dacă vă abonați la Newsletter, vă vom prelucra datele personale pentru a vă gestiona abonarea la Newsletter.

De asemenea, vă putem trimite aceste informații prin notificări push în cazul în care le-ați activat pe dispozitivul mobil.

Această prelucrare a datelor implică analiza profilului dvs. de Utilizator/Cumpărător în scopul creării de profiluri prin care determinăm preferințele dvs. și, astfel, ce produse și servicii se potrivesc cel mai bine stilului dvs. de la momentul expedierii informațiilor.

De exemplu, pe baza istoricului dvs. de cumpărături și de navigare (adică, pe baza articolelor de îmbrăcăminte pe care ați făcut clic), vă vom face sugestii cu privire la produsele despre care credem că vă interesează și, dacă sunteți un utilizator înregistrat, vă vom oferi funcția „recuperare coș de cumpărături”.

Vă puteți dezabona de la Newsletter în orice moment și total gratuit direct din e-mailul de newsletter primit din partea injoy.ro

Dacă nu doriți să primiți notificări push, puteți dezactiva această opțiune pe dispozitivul dvs. mobil.

Pentru a vă putea afișa reclame pe Internet, pe care este posibil să le vedeți când vizitați site-uri web și aplicații, de exemplu, pe rețelele de socializare.

Reclamele pe care le vedeți pot fi aleatorii, însă, în alte cazuri, acestea pot fi legate de preferințele dvs. sau de istoricul dvs. de cumpărare și navigare.

Dacă utilizați rețele de socializare, este posibil să furnizăm companiilor cu care colaborăm anumite informații pentru ca acestea să vă poată afișa reclame INJOY și, în general, să vă ofere reclame care țin cont de profilul dvs. de pe site-urile de socializare respective.

Dacă vă abonați la Newsletter, vă vom prelucra datele personale pentru a vă gestiona abonarea la Newsletter.

De asemenea, vă putem trimite aceste informații prin notificări push în cazul în care le-ați activat pe dispozitivul mobil.

Această prelucrare a datelor implică analiza profilului dvs. de Utilizator/Cumpărător în scopul creării de profiluri prin care determinăm preferințele dvs. și, astfel, ce produse și servicii se potrivesc cel mai bine stilului dvs. de la momentul expedierii informațiilor.

De exemplu, pe baza istoricului dvs. de cumpărături și de navigare (adică, pe baza articolelor de îmbrăcăminte pe care ați făcut clic), vă vom face sugestii cu privire la produsele despre care credem că vă interesează și, dacă sunteți un utilizator înregistrat, vă vom oferi funcția „recuperare coș de cumpărături”.

Vă puteți dezabona de la Newsletter în orice moment și total gratuit direct din e-mailul de newsletter primit din partea injoy.ro

Dacă nu doriți să primiți notificări push, puteți dezactiva această opțiune pe dispozitivul dvs. mobil.

Pentru a vă putea afișa reclame pe Internet, pe care este posibil să le vedeți când vizitați site-uri web și aplicații, de exemplu, pe rețelele de socializare.

Reclamele pe care le vedeți pot fi aleatorii, însă, în alte cazuri, acestea pot fi legate de preferințele dvs. sau de istoricul dvs. de cumpărare și navigare.

Dacă utilizați rețele de socializare, este posibil să furnizăm companiilor cu care colaborăm anumite informații pentru ca acestea să vă poată afișa reclame INJOY și, în general, să vă ofere reclame care țin cont de profilul dvs. de pe site-urile de socializare respective.profiluri.

De asemenea, utilizăm datele dvs. pentru a desfășura măsurători și analize pe segmente privind reclamele pe care le afișăm utilizatorilor pe platformele unora dintre colaboratorii noștri.

În acest sens, colaborăm cu colaboratori care ne oferă tehnologia necesară (de exemplu, cookies, pixeli, ș.a.) pentru utilizarea acestor servicii.

Chiar dacă INJOY nu le furnizează date de identificare personale acestor colaboratori, le oferă însă de fiecare dată, sub o anumită formă, un identificator (de exemplu, ID-ul de publicitate asociat cu dispozitivul, un identificator asociat cu un cookie etc.).

Dacă doriți mai multe informații în acest sens, vă rugăm să consultați Politica noastră de cookies.

De asemenea, vă puteți reseta ID-ul de publicitate sau puteți dezactiva reclamele personalizate pe dispozitivul dvs.

Îmbogățirea datelor: atunci când adunăm datele dvs. personale dintr-o varietate de surse, este posibil ca în anumite circumstanțe să le consolidăm pentru o mai bună înțelegere a nevoilor și preferințelor dvs. legate de produsele și serviciile noastre (inclusiv în scopurile de desfășurare a analizelor, generare a profilurilor de utilizator, realizare a unor studii de marketing, a unor sondaje privind calitatea și în scopuri de îmbunătățire a interacțiunilor cu clienții noștri).

 Aceasta se referă, de exemplu, la modul în care putem combina informațiile dvs. dacă aveți un cont înregistrat și, folosind aceeași adresă de e-mail asociată contului dvs., efectuați o achiziție în calitate de simplu utilizator, sau la informațiile care sunt compilate în mod automat (cum ar fi adresele IP sau metadatele) pe care le putem asocia cu informațiile pe care ni le-ați furnizat direct prin activitatea dvs. de pe site-ul injoy.ro Realizarea de acțiuni promoționale (de exemplu, pentru desfășurarea de concursuri sau trimiterea listei de articole

favorite pe adresa de e-mail pe care ați comunicat-o către injoy.ro).

Prin participarea la orice acțiune promoțională, ne autorizați să prelucrăm datele furnizate aferente fiecărei acțiuni și pe care le putem comunica prin diverse mijloace, cum ar fi rețelele de socializare sau chiar pe Platformă. La fiecare acțiune promoțională la care participați, veți putea accesa secțiune de termeni si condiții, în care vă vom oferi informații mai detaliate cu privire la prelucrarea datelor dvs.

Diseminarea pe site-ul injoy.ro sau prin canalele noastre de pe rețelele de socializare, a fotografiilor / materialelor pe care le-ați partajat în mod public, cu condiția să ne dați consimțământul în acest sens.

6. Pentru analiza utilizării și a calității, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor INJOY

Dacă accesați site-ul injoy.ro, vă informăm că vom prelucra datele dvs. de navigare în scopuri analitice și statistice, adică pentru a înțelege modul în care utilizatorii interacționează cu site-ul injoy.ro și cu acțiunile pe care le implementăm pe alte site-uri web și aplicații, astfel încât să ne putem îmbunătăți serviciile.

6. CARE ESTE TEMEIUL LEGAL ÎN BAZA CĂRUIA VĂ PRELUCRĂM DATELE?

SCOPUL PRLEUCRĂRII
1. Pentru a vă crea un cont pe site-ul injoy.ro

Explicație: Pentru ca dvs. să vă puteți crea un cont pe site-ul injoy.ro trebuie să vă prelucrăm datele personale, în caz contrar procesul de creare cont nu poate fi finalizat cu succes.

Date prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail. Temei legal: Încheierea sau executarea unui contract – Art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR.

2. Pentru pregătirea profilului astrologic personalizat (date necesare calculelor astrologice, numerologice) – pentru onorarea contractului încheiat cu INJOY privind furnizarea unui astfel de raport

Explicație: În cazul în care ați comandat un astfel de profil astrologic personalizat sau raport astrologic, avem nevoie de datele personale pe care vi le solicităm punctual și numai pentru onorarea acestui serviciu.

Aceste date nu vor fi utilizate în nici un alt scop.

Date prelucrate: data nașterii, locul nașterii, ora nașterii. Temei legal: Încheierea sau executarea unui contract – Art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR.

3. Pentru încheierea, executarea și îndeplinirea contractului de vânzare de produse încheiat cu INJOY, emiterea de facturi către Cumpărător, pentru respectarea legislației din România

Explicație: Prelucrarea datelor dvs. este necesară pentru executarea contractului de vânzare-cumpărare sau de furnizare a serviciilor în relație cu dvs.,  pentru procesul de facturare, precum și pentru respectarea legislației din România, pentru situația unui eventual litigiu, dar și pentru combaterea și prevenirea numitor fraude.

Date prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, adresa de livrare, datele de facturare, datele de plată (se prelucrează de procesatorul de plăți), adresă IP.

Temei legal:

Încheierea sau executarea unui contract – Art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR.

Obligația legală – Art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR.Interes legitim – Art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR.

4. Pentru a răspunde cererilor primite din partea utilizatorilor la adresa de e-mail de contact a INJOY

Explicație: Pentru a vă răspunde la solicitări, precum și pentru gestionarea evenimentelor legate de onorarea comenzilor dvs., plasate pe site-ul nostru, precum și pentru situațiile când interogarea dvs. este necesară pentru exercitarea drepturilor dvs., gestionarea reclamațiilor dvs.

Date prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, adresă IP.

Temei legal:

Încheierea sau executarea unui contract – Art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR.

Obligația legală – Art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR.

5. În scopuri de marketing

Explicație: Prelucrăm datele dvs. în scopuri de marketing, atunci când sunteți de acord să primiți informații personalizate prin mijloace multiple, atunci când autorizați recepționarea de notificări push pe dispozitivul dvs. mobil sau configurați setările dispozitivului dvs. mobil pentru a permite reclamele personalizate sau când acceptați termenii și condițiile legale pentru a participa la o acțiune promoțională sau a vă publica fotografiile pe site-ul nostru sau pe conturile noastre de pe rețele de socializare.

Pentru a vă prezenta informații personalizate, pe site-ul nostru sau pe platformele unor terți, precum și pentru îmbogățirea datelor, pentru întocmirea unui profil cu informațiile pe care le avem despre dvs. (cum ar fi navigarea pe site, preferințele sau istoricul dvs. de cumpărare) și cu datele personale pe care ni le-ați furnizat, cum ar fi intervalul de vârstă sau limba, în scopul de a vă oferi o experiență mai plăcută pe site-ul nostru.

Date prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, adresă IP.

Temei legal:

Consimțământ – Art. 6 alin. (1) lit. a) GDPR  – (doar pentru marketing direct).

Interes legitim – Art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR.

6. Pentru analiza utilizării și a calității, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor INJOY

Explicație: Pentru a vă oferi o experiență cât mai ușoară și mai facilă pe site-ul nostru, dar și pentru a ne apăra/proteja împotriva unor atacuri cibernetice, protecția rețelei, prevenirea fraudelor.

Date prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, adresă IP.

Temei legal:

Interes legitim – Art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR.

7. CÂT TIMP VOM PĂSTRA DATELE DVS.?

1. Pentru a vă crea un cont pe site-ul injoy.ro

Explicație: Datele se vor prelucra / păstra pe toată perioada cât veți avea un cont pe site-ul nostru. După ce vă dezactivați contul, mai păstrăm datele tale pentru o durată de 2 ani.

2. Pentru pregătirea profilului astrologic personalizat (date necesare calculelor astrologice, numerologice) – pentru onorarea contractului încheiat cu INJOY privind furnizarea unui astfel de raport

Explicație: Datele se vor prelucra numai pe perioada gestionării comenzii de efectuare a analizei pentru livrarea profilului astrologic personalizat. După ce onorăm solicitarea Clientului și livrăm raportul astrologic, procedăm la ștergerea datelor.

3. Pentru încheierea, executarea și îndeplinirea contractului de vânzare de produse încheiat cu INJOY, emiterea de facturi către Cumpărător, pentru respectarea legislației din România

Explicație: Datele se vor prelucra pe perioada gestionării comenzii / livrării dvs., pentru eventuale proceduri de retur / reclamații, precum și ulterior acestor operațiuni, dar nu mai mult de 2 ani de la încetarea raporturilor dintre noi. În ceea ce privește datele de facturare, acestea se vor stoca pentru o durată de 10 ani de zile, conform legislației fiscale în vigoare.

4. Pentru a răspunde cererilor primite din partea utilizatorilor la adresa de e-mail de contact a INJOY

Explicație: Datele se vor prelucra pe perioada gestionării solicitării dvs. precum și ulterior acestor operațiuni, dar nu mai mult de 2 ani de la soluționarea cererii dvs.

5. În scopuri de marketing

Explicație: Datele se vor prelucra până la momentul în care alegeți să vă dezabonați de la newsletter-ul nostru, precum și până la momentul în care alegeți să revocați permisiunea de a vă afișa reclame personalizate.

6. Pentru analiza utilizării și a calității, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor INJOY

Explicație: Datele se vor prelucra pe o perioadă de 3 ani de zile de la ultima interacțiune cu noi.

După ce aceste perioade de păstrare expiră și dacă nu există un alt temei legal pentru care trebuie să păstrăm/prelucrăm datele dvs, acestea se vor șterge din sisteme noastre.

8. TRANSFERURI DE DATE CĂTRE TERȚE PĂRȚI

În virtutea activității noastre putem transfera anumite date cu caracter personal către colaboratorii noștri, furnizorii noștri – terțe părți care au implementate măsuri de securitate și siguranță în ceea ce privește prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal.

Astfel, putem transmite datele dvs. și următoarelor terțe părți:

 • instituții ale Statului (Instanțe judecătorești, Parchete, Poliție, instituții financiare, organe specializate în descoperirea și prevenirea fraudei, dar și alte organe ale Statului)
 • furnizorii de servicii IT, securitate, hosting, telecomunicații, juridice, contabilitate, audit
 • furnizori și colaboratori de servicii legate de marketing și publicitate, cum ar fi site-urile de socializare, agențiile de publicitate sau partenerii de publicitate.
 • procesatorii de plăți

Totodată, având în vedere ultima decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene (pronunțată în cauza Schrems II (C-3111/18), prin care a fost  invalidat mecanismul instituit prin acordul Privacy Shield de transfer de date din UE în SUA, am ales să colaborăm numai cu furnizori care își păstrează bazele de date în UE sau care îndeplinesc Clauzele contractuale standard (CSC).

9. DREPTURILE DVS. ÎN LEGĂTURĂ CU DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul GDPR aveți următoarele drepturi, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal pe care noi le prelucrăm:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs.
 • Dreptul de acces asupra datelor

    Ne puteți solicita acces la datele dvs. cu caracter personal pe care noi le prelucrăm.

 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

  Ne puteți solicita să rectificăm datele dvs. cu caracter personal pe care noi le avem deja.

 • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”)

   Ne puteți solicita să vă ștergem datele dvs. cu caracter personal, în cazul în care nu mai avem un alt temei legal pentru prelucrarea lor.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării

 Ne puteți solicita să suspendăm o perioadă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator

    Ne puteți solicita să transmitem datele dvs. cu caracter personal către un alt operator.

 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

  În cazul în care avem consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în orice scop, aveți, dreptul să îl retrageți în orice moment.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra dvs.
 • Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs.
 • Dreptul de a formula o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere.

Autoritatea de specialitate în România este:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.220, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, web-site-ul: www.dataprotection.ro

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare din drepturile de mai sus, vă rugăm să ne adresați o solicitare în acest sens la adresa de e-mail: info@injoy.ro

Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile prezentate nu sunt absolute. Există excepții prevăzute de Regulamentul GDPR, sens în care fiecare solicitare venită din partea dvs. cu privire la exercitarea unui sau a mai multor drepturi privind datele dvs. cu caracter personal va fi analizată astfel încât să decidem dacă o putem onora și în ce măsură.

În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor.

Dacă cererea este neîntemeiată, vă vom răspunde cu privire la motivul pentru care nu vă putem onora solicitarea.

La orice solicitare venită din partea dvs. cu privire la drepturile dvs. asupra datelor cu caracter personal prelucrate de noi vom face tot ce ne stă în putință să răspundem în termen de o lună. Termenul de răspuns poate fi prelungit în funcție de complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.

În cazul în care nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării. În cazul în care considerăm că este necesar pentru a vă putea identifica, vă putem solicita o copie a unui document prin care să vă dovediți identitatea.

În funcție de modificările legislative, evoluția tehnologiei și alte asemenea este posibil să modificăm informațiile cuprinse în prezenta Politică de confidențialitate.

În acest caz, vă vom comunica acest lucru, astfel încât dvs. să decideți în consecință cu privire la datele dvs. cu caracter personal.